top of page
Minbakgrund

Ett Sjukt Hus brukar betecknas som en byggnad där de som vistas får hälsobesvär. Orsaken är mögel- eller fuktskador, lukter från flyktspackel och andra kemiska ämnen eller problem med limmade golvmattor.

Mina artiklar
Kemikalieproblem

 

 

© 2014 - 2019 JHL-Net Solutions AB. All Rights Reserved.

Astma, allergi och överkänslighetsraktioner har ökat lavinartat de senaste 30 åren. Idag drabbas 50% av barnen.

De kemiska luftföroreningarna i inomhus är 3-10 gånger högre än i utomhusluften i Stockholm.

Fram tills december 2017

 antal besökare:129 157

bottom of page